Na Państwa życzenie okna zarówno PCV czy aluminium jak i drewniane mogą zostać wyposażone w nawiewniki, które:

  • regulują przepływ powietrza proporcjonalny do wilgotności względnej wewnątrz pomieszczenia,
  • chronią przed pleśnią,
  • ograniczają straty termiczne, zmniejszając wydatki związane z ogrzewaniem,
  • zapewniają zdrowe naturalne powietrze w pomieszczeniu,
  • automatycznie optymalizują strumień nawiewanego powietrza w zależności od potrzeb wentylacyjnych,
  • funkcjonują w każdym klimacie, nie wymagają podłączenia do elektryczności,
  • łatwe do zainstalowania na oknach i na kasetach żaluzji zwijanych,
  • proste w utrzymaniu, estetyczne.

Ze względu na sposób działania wyróżniamy:

  • nawiewniki higrosterowane (np. Aereco: EHA, EMM) – sterowane automatycznie. Strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe, bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Nawiewniki pracują w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty i minimalny strumień powietrza doprowadzany jest do pomieszczenia. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną.

  • nawiewniki ciśnieniowe (np. Aereco AMO) – samo regulujące. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.