Skraplanie się pary wodnej na szybach jest często mylnie interpretowane jako usterka stolarki okiennej lub nieprawidłowy montaż okna. Zjawisko to jednak pochodzi od naszych codziennych zwyczajów i czynności. Z reguły parowanie szyb wynika z wysokiej wilgotności powietrza (przekraczającej 60%) oraz dużej różnicy między temperaturą wnętrza naszego mieszkania i na zewnątrz domu. Nadmiar pary wodnej osiada na najchłodniejszej powierzchni, w tym przypadku szybie okiennej. Istnieje jednak kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu.

Para wodna po wewnętrznej stronie okna

Pierwszym krokiem na pozbycie się prawy wodnej jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji mieszkania. Pranie, gotowanie czy samo oddychanie powoduje zwiększenie ilości wilgoci w powietrzu. Należy sprawdzić czy nic nie blokuje kratek wentylacyjnych w ścianach/sufitach. Kolejna kwestia to codzienne wietrzenie mieszkania, nawet w chłodniejsze dni. Kilku-kilkunasto minutowe wietrzenie nie wychłodzi mieszkania a na pewno wspomoże pozbycie się wilgoci z powietrza.

Pamiętajmy, że aby rozwiązać problem wietrzenia podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, producenci okien wyszli naprzeciw potrzebom klientów, wprowadzając np. w okucia z funkcją mikrowentylacji. Praktycznie każde okucie UR jest wyposażone w tą funkcję (lub wielopozycyjny/stopniowany uchył). Pozwala ona zmniejszyć docisk skrzydła do ramy, co jednocześnie umożliwia wymianę powietrza w pomieszczeniu.

Dodatkowo można w oknach montować nawiewniki higrosterowane i ciśnieniowe, które w jakiś sposób „automatyzują” kwestię wietrzenia mieszkania.

Para wodna po zewnętrznej stronie okna

Przy wysokiej izolacji cieplnej szyb (tzn. przy niskim współczynniku przenikania ciepła Ug – pakiet III-szybowy to Ug=0,5 W/m2*K) po zewnętrznej stronie okna może wystąpić zjawisko skraplania się pary wodnej. Przyczyną jest niska temperatura zewnętrznej strony okna spowodowana faktem przedostawania się małej ilości ciepłego powietrza, które ogrzewałoby szybę. Pozostaje ona nadal zimna i dlatego na jej powierzchni gromadzi się wilgoć. Zjawisko to jest wzmożone na obszarach o dużej wilgotności, na przykład w pobliżu zbiorników wodnych, obszarów leśnych oraz wiosną i jesienią, gdy dobowe amplitudy temperatury powietrza są bardzo wysokie. Przy tym zjawisku przy niskiej temperaturze może nawet dochodzić do zamarzania warstwy pary wodnej na szybie.

Para wodna we wnętrzu pakietu szybowego

Pojawienie się wilgoci na wewnętrznej powierzchni szyby zespolonej sygnalizuje poważniejszy problem, niż w dwóch poprzednich przypadkach. Występowanie tego zjawiska może być spowodowane rozszczelnieniem przestrzeni międzyszybowej.