Hotel Altus

Szklenie daszków nad wejściami do Hotelu Altus w Katowicach