Restauracja

Osadzanie szkleń w budynku restauracji