Zgoda na przetwarzanie
    Oświadczam iż wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych U.Kozioł, G. Kozioł Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach przy ul. Grodowej 30B/1, który będzie ich administratorem, na ich przekazywanie osobom trzecim, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji Zapytania. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.