1. Sprawdzenie wymiarów

Dla prawidłowego montażu okna ważny jest dobór jego wymiarów: szerokości i wysokości, które muszą być dopasowane do otworu w murze (ościeża). Pozwala to na prawidłowe ustawienie okna (w pionie, w poziomie oraz w odległości od lica ściany), uszczelnienie oraz zamontowanie podokienników. Odstęp pomiędzy rama okienną, a ościeżem to luz montażowy (dylatacyjny).

2. Oczyszczenie ościeża

Przed rozpoczęciem montażu należy bezwzględnie oczyścić podłoże. Niedopuszczalne jest pozostawienie starego materiału uszczelniającego, gruzu, pyłu, fragmentów ramy, starych kotew czy wkrętów. Należy usunąć luźny i skorodowany materiał budowlany oraz uzupełnić ewentualne ubytki w murze, wyrównać powierzchnię ościeża.

3. Montaż ramy okienne

Na tym etapie niezbędne są kliny, klocki dystansowe lub stopy. Służą one właściwemu ustawieniu ramy w otworze okiennym oraz do osadzenia parapetu. Dodatkowo służą one do właściwego ustawienia ramy okiennej w pionie i w poziomie.

4. Montaż mechanicznych łączników

Łączniki dobiera się w zależności od materiału z jakiego wykonana jest ściana. W przypadku budynku z materiałów ceramicznych, gazobetonu, betonu, cegły wapienno-piaskowej lub podobnych materiałów to mechaniczne połączenie okna z murem jest realizowane przy pomocy kotew metalowych lub dybli z płaszczem stalowym. W przypadku montażu w konstrukcji drewnianej elementem mocującym są śruby. Wszystkie te rozwiązania są technicznie równorzędne i spełniają to samo zadanie. UWAGA: przewiercenie ramy okiennej na wylot (profilu) w przypadku stosowania dybla lub śrub w żaden sposób nie wpływa na jego funkcjonalność czy trwałość.

5. Uszczelnienie

Dla zapewnienia izolacji termicznej i akustycznej wolną przestrzeń między ramą a murem (ościeżem), czyli tzw. luz montażowy wypełnia się materiałem uszczelniającym. Uszczelnienie musi być trwałe, odporne na przenikanie wody i powietrza. Materiałem uszczelniającym jest najczęściej elastyczna piana montażowa.

5. Izolacja

Ważne jest uszczelnienie połączenia styku okna ze ścianą. Jeżeli jest wykonanie błędnie może prowadzić do utraty ciepła i przenikania wilgoci do wnętrza budynku. Ta izolacja jest zwana ciepłym montażem. Spotyka się też określenie: montaż szczelny.

6. Wykończenie ościeża

Zatynkowanie obróbki połączenia okna z murem – przykrycie pianki tynkiem z zewnątrz i z wewnątrz. Warstwa tynku nie może zakrywać otworów odwadniających, które znajdują się w dolnym profilu ramy. Po wyschnięciu tynku można (choć nie jest to konieczne) wykonać dodatkowe uszczelnienie przy pomocy silikonu.