Warstwowy montaż okien, czasem potocznie określany jako ciepły montaż okien, to trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu w myśl ogólnej zasady: „Szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”.
Opiera się on na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach. Uszczelnienie wewnętrzne stanowi „tarczę ochronną” dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Środkowa warstwa pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego. A głównym zadaniem uszczelnienia zewnętrznego jest zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz.

Schemat ciepłego montażu stolarki otworowej:

  1. Przygotowanie podłoża – Otwór okienny (ościeże) musi być równy i stabilny, aby możliwe było prawidłowe ułożenie taśm. Nierówne podłoża, np. z pustaków ceramicznych, należy wyrównać zaprawą murarską, następnie ustabilizować podkładem gruntującym.
  2. Przyklejanie taśmy do ościeżnicy – przykleić taśmę paroszczelną na ościeżnicę od strony wewnętrznej oraz taśmę paroprzepuszczalną od strony zewnętrznej. W narożnikach pozostawić zakład (ok. 4 cm, tzw. ucho), skleić taśmę paskiem kleju.
  3. Wypoziomowanie i montaż mechaniczny ościeżnicy w otworze okiennym – ustawić ościeżnicę w odpowiednim miejscu otworu, wypoziomować, wypionować i unieruchomić przy pomocy klinów bądź klocków z tworzywa sztucznego lub impregnowanego drewna. Zamocować mechanicznie na kotwy, dyble lub konsole.
  4. Przyklejanie taśmy paroprzepuszczalnej do ościeża na zewnątrz – zdjąć osłonkę zabezpieczającą taśmę i przykleić do muru na zagruntowane i suche ościeże. Po delikatnym naciągnięciu folii docisnąć pasek butylu gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie. Taśmę należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych maksymalnie do 3 miesięcy od montażu, w przypadku naklejania do zamontowanego wcześniej okna – niezwłocznie.
  5. Wypełnianie szczeliny pianą poliuretanową – szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy, wynikające ze zmiany temperatury i wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty dają wysokiej jakości pianki poliuretanowe. Przed aplikacją piany zwilżyć podłoże – przyśpiesza to proces polimeryzacji oraz poprawia strukturę komórkową piany. Szczelinę wypełniać pianą jedynie w części – piana rozpręża się podczas utwardzania – tak aby grubość pojedynczej warstwy nie była większa niż 3 cm. Po utwardzeniu piany naddatki obciąć ostrym narzędziem, pamiętając, żeby nie uszkodzić taśmy.
  6. Przyklejanie taśmy paroszczelnej do ościeża od wewnątrz – taśma paroszczelna chroni warstwę piany poliuretanowej przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku. Zdjąć osłonkę zabezpieczającą i przykleić taśmę do zagruntowanego i suchego ościeża. Pasek butylu docisnąć gumowym wałkiem, aby zapewnić szczelne połączenie taśmy z murem. Po wyklejeniu taśma powinna przylegać do podłoża na całej szerokości. Miejsca łączenia taśm i wystających łączników mechanicznych doszczelnić klejem.