Pierwsza regulacja powinna mieć miejsce w krótkim okresie po zamontowaniu okien. Szczególnie należy zwrócić uwagę na duże i ciężkie skrzydła – mają one tendencję do odpadania. Objawia się to trudnością w domykaniu i otwieraniu oraz utrudnionym obracania klamki.

  • Okucie okienne w dolnym zawiasie odpowiada za wysokość i położenie względem osi zawiasów skrzydła okiennego. Aby dokonać regulacji okno ustawia się w pozycji uchylonej, zdejmuje osłonę zawiasu i przy pomocy klucza imbusowego dokręca górną śrubę regulacyjną. Kiedy przy zamykaniu okna z pozycji uchylonej wyczujemy delikatne ocieranie skrzydła o ramę cofamy klucz o ok,. pół obrotu. Jest to regulacja skrzydła góra-dół. Dalsza regulacja wymaga ustawienia okna w pozycji otwartej.
  • Śruba umieszczona z najczęściej z boku dolnego zawiasu odpowiada za położenie okna w poziomie. Dokręcanie powoduje przesunięcie się okna „w kierunku klamki”, natomiast odkręcanie przesuniecie skrzydła „w kierunku zawiasów”. Jest to regulacja skrzydła prawo-lewo.
  • Dodatkowo może na okuciu dolnym znajdować się śruba do regulacji skrzydła przód-tył w stosunku do ramy – regulacja „głębokości” skrzydła.
  • Okucie górne odpowiada za ustawienie okna po przekątnej. Podczas regulacji unosi się lub opuszcza przeciwległy bok – nie powodując jednocześnie położenia dolnego naroża skrzydła.
  • Regulacja góra-dół może być również ustawiana na nożycy okucia górnego. Należy zwrócić uwagę na wystawanie śruby regulacyjnej, tak aby nie blokowała zamykania okna, lub nie ocierała o elementy skrzydła lub ramy.
  • Dodatkowo wyregulować należy docisk skrzydła do ościeżnicy. Służą do tego okucia umieszczone na skrzydle. Reguluje się je śrubokrętem „krzyżakiem” lub kluczem imbusowym przesuwając odpowiednio mimośród bliżej lub dalej ramy. Oczywiście należy wybrać położenie wypośrodkowane (skrzydło nie powinno wykazywać luzu, ani też zamykać się zbyt ciasno). Jest to regulacja skrzydła przód-tył w kierunku ramy okiennej.
  • Regulacja docisku również może znajdować się na nożycy okucia górnego.
  • Okucia na skrzydle mogą mieć również położenie „lato-zima”. W położeniu „zima” okucie bardziej dociska skrzydło do ramy. W położeniu „lato” okucie słabiej dociska skrzydło do ramy, co zwiększa przepływ powietrza do wnętrza domu/mieszkania.Przesunięcie grzybka obrotowego na mimośrodzie w kierunku ramy powoduje mniejszy docisk, a przesunięcie go w kierunku skrzydła powoduje zwiększenie docisku.
  • UWAGA: okucia znajdują się w kilku punktach skrzydła.
  • Przy regulacji okuć warto sprawdzić stan klamki, wkrętów ją mocujących oraz ewentualnie wkrętów/dybli na których rozparte w murze jest okno czy się nie poluzowały.

W przypadku trudności z regulacją należy ją zlecić serwisowi (regulacja jest płatna – po okresie gwarancji). Niewłaściwa regulacja może skutkować uszkodzeniem okna!