Zjawisko pękania tafli szklanych w szybach zespolonych

Szkło o strukturze przechłodzonej cieczy należy do ciał kruchych, które podlegają pewnemu naprężeniu własnemu i nie dopuszczają do plastycznych zniekształceń (jak np. stal), natomiast przy przekroczeniu granicy elastyczności natychmiast pęka.

Z uwagi na wysoką jakość wytwarzania szkła float, naprężenia własne szkła charakteryzują się dużą równomiernością i znikomą wartością wstępną. Jeżeli przy przetwarzaniu w szkle występowały by nierównomierne naprężenia, to nie mogłoby być ono cięte i przetwarzane gdyż, w trakcie procesów produkcyjnych formatki ulegały by pękaniu.

W związku z powyższym pęknięcie spowodowane jest wyłącznie zewnętrznymi, mechanicznymi bądź termicznymi czynnikami, dlatego nie objęte jest gwarancją.