Informacje podstawowe i wyposażenie

THERMO 80 to energooszczędne okna drewniane skierowane do wszystkich Klientów doceniających nie tylko nowoczesne rozwiązania, ale też urok naturalnego drewna. Ich produkcja odbywa się przy zastosowaniu najnowszych technologii, co sprawia, że okna odznaczają się stylowym wyglądem oraz ponadprzeciętnymi walorami użytkowymi.

Poziom energooszczędności okien określa współczynnik przenikania ciepła dla całego okna. Jeżeli wartość tego współczynnika jest niska, wówczas mniej ciepła wydostaje się z domu. Dowodem energooszczędności okien drewnianych sosnowych linii THERMO 80 jest niski współczynnik przenikania ciepła wynoszący Uw=0,9 W/m2K.

Równie ważną rolę odgrywa poziom izolacji akustycznej. W zależności od zastosowanego pakietu szybowego mieści się on w przedziale od 32 do 40 dB. Parametr ten wskazuje o ile mniej hałasu słyszymy wewnątrz pomieszczenia, w porównaniu do środowiska zewnętrznego.

Najlepszy materiał i nowoczesna konstrukcja

Drewno wykorzystywane do produkcji okien przechodzi szczegółową selekcję. Tarcica poddawana jest procesowi starannego suszenia, a wszystkie wady anatomiczne drewna np. sęki, zawoje, skręty włókien są eliminowane.

Rama skrzydła i ościeżnicy w oknach THERMO 80 posiada grubość 80 mm i składają się na nią cztery właściwie dobrane warstwy drewna, o naprzemiennym układzie słojów. Przy produkcji okien stosuje się przede wszystkim drewno sosnowe, meranti oraz dąb.

O energooszczędności okien drewnianych THERMO 80 świadczy również nowatorska konstrukcja. Nietradycyjnym rozwiązaniem jest użycie dwóch uszczelek wrębowych, uszczelki krawędziowej oraz uszczelki na powierzchni styku termookapnika i ramy okna. Ostatnia z wymienionych przeciwdziała przedostawaniu się zimnego powietrza i wody pomiędzy skrzydło a ościeżnicę okna.

Okucia Siegenia

Okna wyposażono w standardzie w okucia renomowanej marki SIEGENIA ze 100 letnim doświadczeniem:

 • obwiedniowe z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym oraz rolkowym podnośnikiem skrzydła w oknach ze skrzydłem uchylno-rozwieranym (UR),
 • rozwierane w oknach ze skrzydłem rozwieranym (R),
 • uchylne w oknach ze skrzydłem uchylnym (U),
 • zamykacz HAU TAU umożliwiający uchylanie górnego skrzydła z poziomu podłogi (UZ) w oknach do budynków użyteczności publicznej.

 

Grzybek obrotowy w standardzie

 • Grzybek obrotowy, mimo niewielkich rozmiarów, łączy w sobie ogrom zalet dla klienta:
  • dopasowuje się automatycznie do zmiany warunków funkcjonowania np. temperatury
  • gwarantuje zawsze optymalnie ustawiony system zamykani
  • zapobiega czasochłonnym i kosztownym regulacjom umożliwia płynną regulację docisku

Uchyłu okna zima-lato

 • Wietrzenie letnie: okno jest uchylane standardowo.
 • Wietrzenie zimowe: uchył jest ograniczony do ok. 40 mm.
 • Aktywacja trybu „zima” za pomocą prostego ruchu ręki bez konieczności używania narzędzi.

 

Blokada obrotu klamki

 • Wymusza prawidłową obsługę okna, tzn. uniemożliwia próbę uchylenia skrzydła, gdy okno jest otwarte zapewniając ponadto płynne przechodzenie skrzydła z położenia otwartego do zamkniętego.

 

Zatrzask balkonowy

 • Zapobiega uderzaniu otwartych drzwi balkonowych o ościeżnicę przy przeciągu i silnym wietrze. Wychodząc na balkon, wystarczy zamknąć drzwi, pociągając za specjalny uchwyt – zatrzask przytrzyma skrzydło w ościeżnicy.

 

Mechanizm wielostopniowego uchyłu okna

 • Umożliwia regulację intensywności przewietrzania. Mamy możliwość wyboru jednej z 3 pozycji uchylonego skrzydła. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w pomieszczeniach takich jak kuchnia, łazienka, sypialnia.

 

Ogranicznik otwarcia skrzydła do 90 stopni

 • Umożliwia blokadę otwieranego skrzydła. Eliminuje niebezpieczeństwo uderzania otwartego skrzydła o ościeżnicę bądź krawędź wnęki okiennej przy silnym wietrze.

Płynne rozwarcie

 • Płynne rozwarcie umożliwia w skrzydłach rozwiernych sterowanie otwarcia okna ruchem klamki po wcześniejszym uruchomieniu mechanizmu.

Hamulec w klamce

 • Montaż hamulca sterowanego klamką pozwala na blokadę skrzydła w dowolnym położeniu podczas otwierania, bez konieczności rezygnacji z funkcji uchyłu.

Szyby

Okna ELITE 92 standardowo wyposażone są w zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym oraz przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem.

Szyby niskoemisyjne - W oknach ELITE 92 standardowo stosowany jest pakiet 3-szybowy o współczynniku przenikania ciepła Us=0,5 W/m2K

 • Szyby absorpcyjne - Szyby absorpcyjne czyli Antisol zmniejszają działanie promieniowania słonecznego przy doskonałej izolacji termicznej. Zalecane do stosowania na południowych i południowozachodnich fasadach budynków.

 • Szyby antywłamaniowe - Szyby antywłamaniowe stosuje się, gdy wymagana jest specjalna ochrona życia, zdrowia lub mienia. Szyba zewnętrzna składa się z dwóch sklejonych tafli, między którymi umieszcza się kilka warstw folii antywłamaniowej.

 • Szyby bezpieczne - Chronią przed zranieniem przy rozbiciu szyby. Charakteryzują się podwyższoną odpornością na uderzenia. Zaleca się stosowanie na halach sportowych, biurach, obiektach handlowych, obiektach użyteczności publicznej.

 • Szyby dźwiękochłonne - Izolacja akustyczna to zdolność tłumienia hałasu. Podwyższona dźwiekochłonność oznacza tłumienie hałasu co najmniej o 38 dB.Okna wyposażone w zestawy szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej mają zastosowanie w budynkach zlokalizowanych  w pobliżu dróg, lotnisk, torowisk, itp.

 • Szyby refleksyjne - Szkło refleksyjne (lustrzane) zmniejsza działanie promieniowania słonecznego, a wykorzystany efekt lustra chroni prywatność mieszkańców.

Szprosy

Opcjonalnie okna mogą zostać wyposażone w jeden z trzech rodzajów szprosów:

Wewnątrzszybowe

Wiedeńskie

Konstrukcyjne

Gwarancja

 • 5 lat - montaż przez autoryzowane ekipy montażowe
 • 3 lata - montaż przez ekipy nieposiadające autoryzacji
 • 3 lata - na powłoki malarskie kryjące
 • 2 lata - na powłoki malarskie transparentne